Legközelebb...

Hurrá itt a nyár...

Nyári programok

Útvonalleírások

Teljesítők

Galéria

Vendégköny

Letöltések:

Túrabeszámolók:

2010
2013
2014

Linkajánló:

Rockenbauer Pál Természetbarát Kör
Körösök Völgye TE
Alföld Turista Egyesület
Teljesítménytúra naptár
Kulcsosházak
Természetbarát Szövetség
Magyar Turista
Turista Magazin
Túra Bázis
Turistautak.hu
Túratárs.com
Kéktúra.lap.hu
holkerékpározzak.hu

Ön a
látogató
A Facebookon is

k

Óvatosan keresztülhajtunk a Kastélyparkon (0,2), vigyázva a Wenckheim-sétányon közlekedőkre, majd a kerékpárúton balra fordulunk, elhaladunk a református templom előtt, majd a szív alakú csónakázótó mentén felkaptatunk a hídra. Közben a Sárrét Teljesítménytúrák P jelzése kísér. Áthaladunk a hídon, az enyhe lejtőn elgurulunk a META Vasipari Kft. előtt, majd a kerékpárút végén balra kanyarodunk (1,3).

Alig 100 métert követően az aszfaltozott út jobbra kanyarodik. Az út vonalvezetése mentén haladunk Újladány házai mögött a Vesszőséri úton. Az aszfaltozott út minősége romlik, a kőszórásos, aszfaltdarabos úton szinte nyílegyenesen tartunk DK-i irányba 3,8 km hosszan, amikor egy négyes kereszteződéshez érünk (5,2), ahol egy használaton kívüli zsilipre festett jel igazít útba. Az utat balról szántó, jobbról sűrű kökényes szegélyezi, ami kilométereken keresztül jellemzi a tájat.

Balra kanyarodunk és kb. K felé tartunk mintegy másfél km-en át. A következő hármas útkereszteződésben (6,7) jobbra, újra DK-i irányba fordulunk. Az út vonalvezetése mentén haladunk egyenesen, 3,3 km hosszan. Közben az utat négy alkalommal is merőleges metszi földút (balról, jobbról, balról és újra balról), amelyekre táblák is figyelmeztetnek. A földút minősége fokozatosan romlik. Az út, a hosszú egyenes szakasz után élesen balra kanyarodik (10,0) és nem egészen hatszáz méter után feltűnik az I. ellenőrző pont (10,6). A pont után éles kanyarok teszik majd változatosabbá az utat, jelzéseket azonban csak ritkán látunk, mert az út vonalvezetése egyértelmű. 600 métert követően balról feltűnik az egykori Perec-tanya, majd újabb 600 méterrel később hármas útkereszteződéshez érünk (11,8), ahol jobbra, dél felé kell vennünk az irányt. Az őszbe hajló táj nem túl változatos, szántó, kukorica, akácos és kökény váltakozik az út mentén. 1,2 km után újabb fontos elágazáshoz érünk (13,0). Balra kell tartanunk, amelyre tábla is figyelmeztet. Ha itt nem kanyarodnánk le, akkor a Bélmegyerből Mezőberénybe vezető 4237. sz. útra jutunk. A jól járt úton balra kanyarodva 1 km megtétele után elérjük a Cserszád-majort. Itt jobbra fordulunk, majd egy újabb kanyar után hamarosan elérjük a Bélmegyert, a Wenckheim-vadászkastéllyal összekötő aszfalt utat (14,4). Itt a kastély felé, balra kanyarodunk és addig haladunk rajta, amíg el nem érünk a természetvédelmi területet jelző tábláig, a II. ellenőrző pontig (16,9).

2. EP

Itt nem lesz pontőr, az igazolólapra a KÓD felirat alatt olvasható két betűt kell a „2. EP - Fás” rubri-kába írni.

Aki megtekintené az egykori vadászkastélyt, annak az aszfalton kell haladnia még 1,3 km-t. A kastély 2007-től magántulajdonban van. Idegenforgalom számára zárt, csak külső, kerítésen kívüli megtekintése lehetséges. Az igazolólap hitelesítését követően jobbra kell letérnünk a földútra. A BÉLMEGYERI ERDŐ FOKOZATTAN VÉDETT TERÜLET, ÓVATOSAN, AZ ÁLLATVILÁG MEGZAVARÁSA NÉLKÜL KÖZLEKEDJÜNK. A következő 3 km-en nehéz terepre számíthatunk. A mélyen fekvő szántón áthaladó úton illetve az árnyas erdőben megáll és szárazabb időben is sokáig megmaradhat a víz, összefüggő, hatalmas víztócsákat alkotva. E rossz minőségű út köti össze a bélmegyeri erdőket a „vésztői országúttal”. Tehát balra kanyarodva a jól járt, de mezőgazdasági gépek által gyakran összevágott földúton folytatjuk utunkat csaknem egy kilométeren át.

Az első kereszteződésnél balra kanyarodunk (17,8). Ezt követően csaknem két kilométeren át É felé tartunk, amikor elérjük a „vésztői országutat”. E közben a következő tájékozódási pontok segíthetnek:

600 m-t erdőben teszünk meg, olykor esetleg kezünkben a kerékpárral, közben egy magasles mellett haladunk el. Mély, süppedékes szántón folytatjuk 800 m hosszan a cserjesorig. Ezt követően újra szántón át vezet utunk, mintegy 500 méter hosszan. Míg végül kiérünk egy egykoron nagy jelentőségű, Körösladányt Vésztővel összekötő földútra, a „vésztői országútra” (19,6).

Jobbra, a Vésztő felé vezető rész elhanyagolt, növényzettel benőtt, nehezebben járható. Azonban balra NY-nak (majd később ÉNY-nak), Körösladány felé fordulva, a jobb minőségű úton kell folytatni tovább 8 km-en át, egészen Újladányig. Az úton a P, majd 2 km-rel később már a P és Z együtt kísér. E 8 km-es szakaszt, a III. ellenőrző pont (24,2) szakítja meg. Innen 3 km-re újra feltűnnek Újladány házai, majd elérjük a kerékpárutat (27,6), ahol jobbra fordulunk.

Még a híd előtt (!) forduljunk jobbra a Sebes-Körös töltésére, ahol 300 métert még aszfalton tehetünk meg. A gáton az újra megjelenő P mellett feltűnik az Alföldi Kéktúra K jelzése is, ám 700 méterrel később a Sebes-Körös egykori medre mellett, jobbra ágazik el a folyó jelenlegi gátjától és tűnik el az erdő sűrűjében. A túra azonban a jól járható töltésen folytatódik, ahol mintegy 4 km megtétele után jobbról betorkollik a Dióéri-csatorna, a zsiliptől 70 m-re pedig, éppen a 13 km kőnél (32,1), a gát bal oldalán induló rámpán letérünk róla, majd élesen balra fordulunk a duzzasztómű felé, ahol IV. ellenőrző pont (32,4) vár ránk.

Pecsételés után figyelmesen áthaladunk a duzzasztó hídján, majd a másik oldalon kezdődő nem túl jó minőségű aszfaltúton folytatjuk, ami csaknem két és fél km-t követően egyenesen a 47. sz. főút mellett húzódó kerékpárútra visz (34,7), ahol jobbra – Szeghalom felé – kell kanyarodnunk.

Tempósan haladhatunk a kerékpárúton csaknem 3 km-t. A 87-es km követ elhagyva, baloldalon egy mezőgazdasági telep mellett kell a kanyarodó főútra csaknem merőlegesen érkező földútra rátérnünk (37,6).

A jó minőségű nyílegyenes földút alig 1 km-rel később balra kanyarodik. Újabb 1 km-rel később útvonalunkat merőlegesen metszi az Alföldi Kéktúra nyomvonala. A kereszteződést követően balról feltűnnek a TSZ juhászatának épületei. A kutyaugatástól ne rettenjünk meg, a nagyobbakat megkötve tartják, a kisebbek pedig nem merészkednek az út közelébe. A földút az épületek mellett egy kőszórásos úthoz, a V. ellenőrzési pontig (40,6) vezet el. Jó 2 km-t döcögünk a nyílegyenes murvás úton, amikor kiérünk a Dévaványára vezető közútra (42,8).

Jobbra Dévaványa felé kell folytatnunk az utat. Jó tempóban tekerhetünk az VI. ellenőrzőpontig, ami a kéthalmi buszmegállóban (46,5) várja az érkezőket. Ezt követően három egyenes szakasz vár ránk a művelés alatt álló területen. Az út minősége változó, a tájékozódást nehezíti, hogy a mezőn kevés a jelzés. Murvás úton indulunk az ellenőrző pontról a közútra merőlegesen, ami alig 1 km-rel később balra kanyarodik, nekünk azonban egyenesen D felé kell tartanunk 3,3 km-en át. Itt négyes kereszteződéshez érünk. A jól járt úton jobbra, NY felé kell fordulunk. A másik két út lényegesen rosszabb minőségű. A szemben látható, alig 1 km-re lévő fák vonalát kell elérnünk, ahol a jelzés jól láthatóan jelzi, balra, újra D felé kell fordulunk. 2,6 km és újra közforgalmú útra érünk (53,2).

Balra, Körösladány felé indulunk tovább, de alig 300 méterre, még Folyáséri-főcsatorna hídja előtt, jobbra, újra földútra kanyarodunk. Az erdő mellett folytatjuk az utat, ami néhány száz méterrel később élesen jobbra kanyarodik, viszont ezt követően nyílegyenesen halad három és fél km-en át. Kiérve az erdőből kapaszkodjunk fel a gátra, ahol az utolsó VII. ellenőrzőpont (57,7) vár ránk. Már csak egy gyors befutó van hátra. A gáton balra fordulva 10 km-t tekerünk és elérjük a már kétszer is érintett kerékpárutat (67,7). A hídon át még néhány száz méter, és a kastélyparkon át elérjük a célt (68,3)!